Po několikaleté přestávce obnovila svoji činnost Asociace pro poradenství (dříve Asociace pro poradenství v podnikání).

Tým moderně a progresivně smýšlejících profesionálů si klade za cíl budovat a udržovat prostředí, ve kterém zájemci  najdou poctivé, spolehlivé a ověřené informace a podporu v oblastech jako je: budování firmy, strategie, trendy a inovace, ale i témata jako je osobní a osobnostní rozvoj, ad-hoc aktuální témata jako GDPR až po možnost získávat konkrétní obchodní příležitosti.

Nový výkonný tým, který bude tuto vizi naplňovat, tvoří Ing. Petr Marek v roli předsedu a Mgr. Václav Jung a Ing. David Melichar. Více o historii a současnosti APP si můžete přečíst zde >>