Zprávy APP - Asociace pro poradenství

Zprávy APP

Svěží drinky, svěží myšlenky. Přijďte na letní koktejl APP

Asociace pro poradenství pro vás připravila na toto léto sérii krátkých diskusních setkání určených zejména pro manažery a majitele firem, ve kterých se zaměříme na svěží novinky, trendy a špičkovou praxi v tématech rozvoje byznysu a managementu, hodnotového marketingu, rétoriky a mediální prezentace.

Formou odpoledních koktejlů se tak můžete seznámit s tématy, na které obvykle během roku nemáte čas a načerpat inspiraci pro osobní i firemní růst do nové sezony.

Program najdete zde >>

APP na konferenci Glorious v Brně

APP se prostřednictvím člena řídícího výboru Václava Junga podílelo na realizaci odborného workshopu na téma Strategie pro svět plný nejistot vedeného Ing. Jiřím Devátem na konferenci Glorious v Brně.

Workshop byl zaměřený na velice silnou a flexibilní metodu “plánování podle scénářů” – metodu tvoření strategie sestavené na základě toho, co ještě neznáme. Další workshop věnovaný této metodě můžete očekávat v Praze již v červnu 2018. Sledujte náš Kalendář akcí.

APP reaguje na nedostatek DPO na českém trhu

V reakci na současnou situaci na trhu nabízí APP možnost zajištění služeb tzv. DPO – pověřence pro ochranu osobních údajů. Naše pracovní skupina, složená z procesních konzultantů, právníků a ICT specialistů, je připravená pro vás vypracovat optimální a cenově adekvátní řešení zajištění služeb spojených s funkcí DPO. Výhodou našich řešení je především zastupitelnost, vysoká úroveň služby a dlouholeté zkušenosti zainteresovaných expertů. Přečtěte si více >>

Jak přistoupit k odpovědnosti poradců

APP si uvědomuje, že zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem bude do budoucna více případů, kdy se klienti přijímající poradenské služby mohou v případě rozhodnutí učiněných na základě nesprávných nebo neúplných rad a doporučení ze strany poradenského subjektu dožadovat jejich odpovědnosti za poskytnuté rady a požadovat náhrady škod. Proto je důležité, aby si poradci uvědomili možné důsledky své činnosti a byly na toto připraveni.

APP se začala tématem odpovědnosti poradců intenzivně zabývat. První ze seminářů na toto téma bude pořádat v září 2018. Chcete se dozvědět o dalším postupu? Přihlaste se k odběru našeho zpravodajství.

Jiří Devát spolupracovníkem sekce Firemních strategií a change managementu

APP začala spolupracovat s Ing. Jiřím Devátem na tématech spojených s change managementem, firemní kulturou, inovacemi a konzumací kvalitních japonských čajů. Jiří Devát během své kariéry zastával vysoké manažerské pozice v Microsoftu, Cisco Systems a Czech Airlines. Díky tomu se stal uznávaným lídrem pro rozvoj obchodních strategií nadnárodních společností.

Ve spolupráci s Jiřím Devátem se účastníme brněnské konference Glorious věnované podnikání, leadershipu, start upům a osobnímu rozvoji. Srdečně vás zveme! Sledujte i další aktivity sekce Firemních strategií a change managementu.

Skupina odborných sekcí se rozšířila o sekci rétoriky

Mistrovství řeči a projevu patří k výbavě každého lídra, manažera či poradce. Proto jsme v rámci APP zahájili sekci rétoriky a komunikace, která se zaměřuje na oblast  hlasových průprav, prezentačních dovedností, mediálního tréninku a práce s pamětí.

Garantem odborné sekce je zakladatel a jednatel společnosti Rétor Institut Mgr. Martin Jung. Nabídku připravovaných kurzů z oblasti rétoriky a komunikace najdete v našem Kalendáři akcí.

KZ Trading, ve spolupráci s APP, spustil řešení GDPR pro malé a střední podniky

APP, která se po dohodě s HK ČR a UOOU stala garantem řešení GDPR pro živnostníky a malé a střední podniky, vytvořila, ve spolupráci se společností KZ Trading řešení, která dávají zájemcům srozumitelný, oborově přizpůsobený návod řešení implementace GDPR, dostatečné nástroje, podklady a šablony, to vše kombinované s „živou“ konzultantskou podporou. Přečtěte si více k nabídce GDPR >>

APP otevřela novou sekci pro strategický marketing

APP zahájila spolupráci s marketingovým a kreativním studiem StartOnline zaměřeným na hodnotový marketing a tvorbu online marketingových strategií.

Garantkou nové sekce online marketingu je Mgr. Milena Fridmanová, konzultantka, školitelka a mentorka. První akcí nové sekce je odborný seminář věnovaný Strategii pro Facebook. Odborný seminář nabízí aktuální pohled na firemní strategii používání sociálních sítí v souladu se změnami algoritmu a jejich dalším očekávaným vývojem.

APP zahájila sérii seminářů GDPR pro majitele firem

APP zahajuje sérii seminářů na téma nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstupuje v platnost 25. května 2018. Půldenní seminář je určen pro podnikatele, majitele a jednatele společností nebo zástupce statutárních orgánů, který potřebují zjistit, co je potřeba ve firmě či  organizaci udělat, aby byla připravena na GDPR.

Sérii seminářů zahajujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou České Republiky a se zaměřením na regionální kanceláře HK ČR, poprvé  26. září v Hradci Králové.

Cílem tohoto programu je poskytnout zájemcům  komplexní pohled na právní, technologické i procesní aspekty implementace GDPR do firem a organizací. Z tohoto důvodu APP spolupracuje se špičkovými odborníky ve všech oblastech. Partnery APP jsou advokáti z právních společností Havel, Holásek & Partners a Randl Partners a ze softwarové společnosti OneSoftConnect.