Skupina odborných sekcí se rozšířila o sekci rétoriky - Asociace pro poradenství

Mistrovství řeči a projevu patří k výbavě každého lídra, manažera či poradce. Proto jsme v rámci APP zahájili sekci rétoriky a komunikace, která se zaměřuje na oblast  hlasových průprav, prezentačních dovedností, mediálního tréninku a práce s pamětí.

Garantem odborné sekce je zakladatel a jednatel společnosti Rétor Institut Mgr. Martin Jung. Nabídku připravovaných kurzů z oblasti rétoriky a komunikace najdete v našem Kalendáři akcí.