O nás - Asociace pro poradenství

O APP

Asociace pro poradenství (APP) sdružuje moderně a progresivně smýšlející profesionály z různých oborů, kteří společně tvoří a udržují prostředí, kde najdete poctivé, spolehlivé a ověřené informace a podporu v oblastech jako je budování firmy, strategie, trendy a inovace, ale i témata jako je osobní a osobnostní rozvoj, ad-hoc aktuální témata až po možnost získávat konkrétní obchodní příležitosti.

Svojí činnost APP realizuje prostřednictvím odborných sekcí, ve kterých se sdružují témata a aktivity v konkrétních segmentech.

Pořádáme vzdělávací akce na špičkové úrovni, poskytujeme informační servis a poradenství a vyhledáváme obchodní příležitosti.

Sídlo asociace najdete v srdci Prahy – paláci Konvikt kousek od Betlémské kaple nebo Národní třídy, kde se také odehrává většina setkání i ostatních akcí.

Odborné sekce APP

Change management

Schopnost využívat změny ve svůj prospěch je aktuálně jednou z největších příležitostí jak se prosadit. Informujte se o možnostech a správných postupech zvládání a využívání změn.

Online marketing

Rozpoznat vaši cílovou skupinu na internetu a mít dobře promyšlenou komunikaci a marketingový plán, může být vaší strategickou výhodou. Zjistěte, jak (lépe) využívat prostředí internetu pro svůj byznys.

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj chápeme jako trvale samozřejmou složku a běžnou součást života, která přináší radost, dobré pocity i žádoucí výsledky. Podívejte se na nabídku našich aktivit.

Partneři APP

Výkonný výbor APP

Nové vedení Asociace pro poradenství bylo zvolené v květnu 2017 na 3-leté funkční období a jeho představiteli jsou:

Ing. Petr Marek

Předseda APP

Mgr. Václav Jung

Místopředseda APP

Ing. David Melichar, PhD.

Místopředseda APP

Stanovy APP ke stažení.

Historie APP

Asociace pro poradenství byla založena v roce 1990 a od roku 1991 je řádným členem FEACO – Evropského sdružení národních poradenských asociací a ICMCI – mezinárodní rady asociací manažerských poradců. APP je v souladu s regulemi FEACO jedinou přípustnou zástupkyní ČR v této organizaci.
Od roku 2007 je APP živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR a autorizovaným společenstvem v oblasti poradenství. Členové APP se zároveň stávají členy Hospodářské komory.
Od r. 2017 se se zvolením nového řídícího výboru obrací k tematice GDPR (General Data Protection Regulation) a klade si za cíl provádět malé a střední firmy procesem inkorporace nařízení do firemních procesů, směrnic a systémů.