GDPR - DPO - Asociace pro poradenství

Hledáte pověřence pro ochranu osobních údajů

(tzv. DPO)?

Máme pro vás řešení!

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

V reakci na vysokou poptávku po službách pověřenců pro ochranu osobních údajů jsme spojili síly a vytvořili expertní skupinu zaměřenou na zajišťování služeb tzv. DPO. Skupina zahrnuje experty na procesní řízení firem, právní aspekty spojené s ochranou osobních údajů a experty na informační a komunikační technologie.

Kdo je DPO?

GDPR nařizuje některým správcům a zpracovatelům osobních údajů jmenovat nezávislou kontrolní funkci DPO (data protection officer, česky pověřenec pro ochranu osobních údajů). Má za úkol monitorovat soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajících z nařízení. Tuto funkci pro vás DPO může vykonávat externě, můžete jí ale pověřit i zaměstnance ve vaší firmě.

Jmenování pověřence musí být založené na jeho osobních a profesních kvalitách a  důkladné znalosti znění a výkladu GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí mít právní přehled, IT přehled, schopnost komunikovat s úřady, provádět audity, školit pracovníky a mít důkladnou znalost procesů firmy včetně jejich oborových specifik.

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Poskytneme vám externího DPO

Zajistíme všechny povinné i případné nadstandardní služby spojené s funkcí DPO.

  • Monitorujeme soulad s GDPR
  • Poskytujeme vám odborné poradenství k implementaci GDPR
  • Vyškolíme vaše zaměstnance
  • Vypracujeme vnitřní audity
  • Evidujeme záznamy o zpracování osobních údajů
  • Komunikujeme s úřady

Vyškolíme vašeho zaměstnance na DPO

Zjistíme, co by měl DPO ve vaší firmě vykonávat a navrhneme, kdo se pro tuto funkci hodí.

  • Poskytneme mu základní GDPR trénink 3 x 2 tréninkové dny
  • Veškeré úkony ve vaší firmě realizujeme společně s interní osobou přístupem learning by doing
  • Supervizujeme jeho činnost až do doby, kdy může funkci vykonávat samostatně
  • I nadále mu poskytujeme podporu v situacích, kdy je to potřeba

VÝHODY NAŠÍ SLUŽBY

N

Zajišťujeme komplexní přístup

GDPR servis zajišťujeme v rámci expertní skupiny,  která má důkladné znalosti ve všech potřebných oblastech.

N

Udržujeme kontinuitu informací

Komunikujeme efektivně díky čemu se vyhnete nutnosti pořád někoho informovat a školit různé jednotlivce.

N

Přizpůsobíme se vašim potřebám

Pomůžeme vám zjistit, jaké řešení DPO je pro vás nejvhodnější a přizpůsobíme se vaši potřebě, ne vy nám.

N

Zkušenosti a profesionalita

DPO není junior, který si udělal “DPO certifikát”. Nabízíme kvalitu profesního týmu s bohatými zkušenostmi a pracovní historii.

Nevíte, co je pro vás dobré řešení?

Potřebujete zjistit, jestli máte povinnost jmenovat DPO?

Kontaktujte nás!

13 + 6 =

Důležité zdroje informací k DPO

European Data Protection supervisor: Data Protection Officer

Úřad pro ochranu osobních údajů: 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Otázky a odpovědi.