Zprávy APP Archives - Asociace pro poradenství

APP na konferenci Glorious v Brně

APP se prostřednictvím člena řídícího výboru Václava Junga podílelo na realizaci odborného workshopu na téma Strategie pro svět plný nejistot vedeného Ing. Jiřím Devátem na konferenci Glorious v Brně. Workshop byl zaměřený na velice silnou a flexibilní metodu...

APP reaguje na nedostatek DPO na českém trhu

V reakci na současnou situaci na trhu nabízí APP možnost zajištění služeb tzv. DPO – pověřence pro ochranu osobních údajů. Naše pracovní skupina, složená z procesních konzultantů, právníků a ICT specialistů, je připravená pro vás vypracovat optimální a cenově...

Jak přistoupit k odpovědnosti poradců

APP si uvědomuje, že zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem bude do budoucna více případů, kdy se klienti přijímající poradenské služby mohou v případě rozhodnutí učiněných na základě nesprávných nebo neúplných rad a doporučení ze strany poradenského...