APP na konferenci Glorious v Brně - Asociace pro poradenství

APP se prostřednictvím člena řídícího výboru Václava Junga podílelo na realizaci odborného workshopu na téma Strategie pro svět plný nejistot vedeného Ing. Jiřím Devátem na konferenci Glorious v Brně.

Workshop byl zaměřený na velice silnou a flexibilní metodu “plánování podle scénářů” – metodu tvoření strategie sestavené na základě toho, co ještě neznáme. Další workshop věnovaný této metodě můžete očekávat v Praze již v červnu 2018. Sledujte náš Kalendář akcí.