Podmínky účasti na akcích APP - Asociace pro poradenství

Podmínky účasti na akcích APP

Tyto Podmínky účasti určují pravidla pro účast na vzdělávacích akcích, konferencích, workshopech a jiných akcích pořádaných APP a vypsaných na webových stránkách www.asociaceproporadenstvi.cz.

  1. STORNO PODMÍNKY

Vaše přihlášení na akci je závazné v momentu uhrazení platby nebo zálohové platby za akci dle instrukcí, které po registraci dostanete na Váš email.

Zrušení účasti na akci je možné:

  1. s vrácením plné výše uhrazené platby při zrušení účasti více než 1 týden před konáním akce
  2. se storno poplatkem 50% při zrušení účasti 1 týden – 4 dny před konáním akce
  3. se storno poplatkem 100% při zrušení účasti méně než 3 dny před konáním akce

Vstupenky na akce je možné převést na jiné osoby, aniž by bylo nutné nahlašovat tuto změnu pořadateli. V případě potřeby vystavit doklad o zaplacení na jiný subjekt nás kontaktujte na e-mailu info@asociaceproporadenstvi.cz.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytnutím Vašich osobních údajů při registraci na akci souhlasíte se zařazením do e-mailové databáze pořadatele / pořadatelů akce a souhlasíte tedy s tím, že Vám budou zasílat obchodní sdělení.

Z e-mailové databáze se můžete kdykoli odhlásit.

  1. POŘÍZENÍ ZÁZNAMU AKCÍ

Asociace pro poradenství může pořizovat z akcí fotografický nebo video záznam pro své vlastní obchodní a marketingové potřeby a také pro potřeby vzdělávání třetích osob.

Pokud si vysloveně nepřejete, abyste byli zachyceni na jakémkoli fotografickém nebo video materiálu, informujte prosím pořadatele aktivně předem a domluvte se s ním na řešení.

V případě, že se neozvete nejpozději 3 dny před konáním akce, abychom provedli potřebná opatření, vyhrazuje si Asociace pro poradenství právo na pořízení záznamu.