Sekce osobního rozvoje - Asociace pro poradenství

Sekce osobního rozvoje

Sekce osobního rozvoje

Spolu se stále se zrychlujícími změnami, začíná stále více osob pociťovat potřebu pracovat na svých znalostech a dovednostech tak, aby byli nejen úspěšní ve svých kariérách, ale aby mohli prožít naplněný a spokojený život, dobře vycházet ve vztazích s partnery a přáteli, a aby věděli, jak správně připravit svoje děti na budoucnost.

Je zarážející, jak málo doposud pronikly dobře známé dovednosti a postupy jak do světa businessu, tak do světa vzdělávání od základního až po vysoké školství.

Chceme-li do budoucna prospívat jako jedinci a následně i jako firmy, instituce a tím i celá společnost, nemáme jinou možnost, než výrazně změnit náš pohled a přístup ke vzdělávání, rozvoji a výcviku na úrovni jednotlivců.

Je nezbytné změnit zastaralé „školní“ návyky (něco se naučit zkrátka znamená vyhovět a dostat dobrou známku) a vytvořit z osobního rozvoje něco trvale samozřejmého, běžnou součást života, která přináší radost, dobré pocity i žádoucí výsledky.

Abychom v tomto směru mohli být prospěšní, sdružujeme se do sekce Osobního rozvoje a ke spolupráci zveme odborníky z různých oblastí. Naším cílem je práce na kultivaci těchto témat:

 

  • Sebepoznání, sebedůvěra a sebevědomí
  • Talenty, osobní předpoklady a silné stránky
  • Psychologie odolnosti a zvládání stresu
  • Timemanagement
  • Leadership
  • … a další
E
Víte jaké znalosti a dovednosti potřebujeme získávat, abychom byli i v budoucnu úspěšní a spokojení ?
E
Víte jak rozvíjet sebe, nebo jak vést správným směrem osoby ve svém okolí ?
E
Víte, jak se těšit na budoucnost a přenášet tuto radost na druhé ?

Lidé

Mgr. Václav Jung

Osobní rozvoj a change management

Akce

  • Žádné události

Odborné články

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.