Sdružení pro kultivaci profesního poradenství

Sdružení pro kultivaci profesního poradenství

O APP

APP (Asociace pro poradenství) je profesní sdružení fyzických i právnických osob poskytujících poradenské služby a dále osob, které s APP sympatizují či chtějí svým zapojením v APP podporovat poradenství v ČR.

Hlavním posláním Asociace je pomáhat rozvoji profesionálního poradenství v České republice a přispívat k uplatňování a růstu poradenských profesí, udržovat vysokou úroveň odborné práce i kvalifikační úrovně poradců, formovat a prosazovat etiku při nabízení a poskytování i využívání poradenských služeb.

APP hájí poradenství jako významnou profesi a garantuje kvalitu poradců jako odborníků s vysokou úrovní znalostí ve své oblasti. Jako součást mezinárodních sítí konzultantů a konzultantských firem pomáhá sdílet světové nejlepší zkušenosti.

Odborné sekce APP

Change management

Schopnost využívat změny ve svůj prospěch je aktuálně jednou z největších příležitostí jak se prosadit. Informujte se o možnostech a správných postupech zvládání a využívání změn.

Online marketing

Rozpoznat vaši cílovou skupinu na internetu a mít dobře promyšlenou komunikaci a marketingový plán, může být vaší strategickou výhodou. Zjistěte, jak (lépe) využívat prostředí internetu pro svůj byznys.

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj chápeme jako trvale samozřejmou složku a běžnou součást života, která přináší radost, dobré pocity i žádoucí výsledky. Podívejte se na nabídku našich aktivit.

Partneři APP

Výkonný výbor APP

Nové vedení Asociace pro poradenství bylo zvolené v květnu 2017 na 3-leté funkční období a jeho představiteli jsou:

Ing. Petr Marek

Předseda APP

Mgr. Václav Jung

Místopředseda APP

Ing. David Melichar, PhD.

Místopředseda APP

Stanovy APP ke stažení.

Historie APP

 

Asociace pro poradenství byla založena v roce 1990 a od roku 1991 je řádným členem FEACO – Evropského sdružení národních poradenských asociací a ICMCI – mezinárodní rady asociací manažerských poradců. APP je v souladu s regulemi FEACO jedinou přípustnou zástupkyní ČR v této organizaci.
Od roku 2007 je APP živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR a autorizovaným společenstvem v oblasti poradenství. Členové APP se zároveň stávají členy Hospodářské komory.
Od r. 2017 se se zvolením nového řídícího výboru obrací k tematice GDPR (General Data Protection Regulation) a klade si za cíl provádět malé a střední firmy procesem inkorporace nařízení do firemních procesů, směrnic a systémů.