GDPR - Asociace pro poradenství

GDPR

Odborný seminář GDPR vás seznámí s obsahem nového nařízení o ochraně osobních údajů. Zorientujete se v tom, jak se týká vašeho podnikání. Seminář je určen pro podnikatele, majitele a jednatele společností nebo zástupce statutárních orgánů.

Nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) stanovuje pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro předávání těchto údajů. Nařízení se týká všech firem, institucí i jednotlivců, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími.

Odborný seminář vám nabízí komplexní pohled na právní, technologické i procesní aspekty implementace GDPR do vašeho podnikání. Seminářem vás provede skupina zkušených lektorů a odborníků, na které se můžete obrátit i s konkrétními dotazy týkajícími se vašeho podnikání.

Cílem semináře je, abyste věděli, jaké kroky musíte podniknout, abyste byli připraveni a v souladu s požadavky GDPR v květnu 2018, kdy nové nařízení vstoupí v platnost.

Zjistěte, co musíte ve vaší firmě udělat, abyste byli připraveni na GDPR

Program:

1. Úvod do problematiky GDPR

Pozadí vzniku nařízení GDPR. Jaké vládní instituce a jak budou tato nařízení prosazovat a kontrolovat. Koho se toto nařízení týká a jaké obecné kroky budou muset dotčené firmy podniknout. Co je pozice „pověřence“, jaké budou jeho úkoly a kdo jí bude smět vykonávat. Kolik a koho bude zavedení nových pravidel stát. Proč bychom měli GDPR chtít a podporovat.

2. Obecné a pracovní právo ve vztahu k ochraně osobních údajů

Jak být i po 25. květnu 2018 v souladu s novým nařízením o ochraně osobních údajů. Jak informovat, získat souhlas či poučit zákazníka/zaměstnance o právech subjektů údajů. Jak provádět evidenci činností zpracování osobních údajů. Jaká pravidla budou aplikovatelné (a zda vůbec) na vaše podnikání a jak to zjistit.

3. GDPR z hlediska ICT a kybernetické bezpečnosti

Co bude znamenat GDPR pro firemní software a informační systém vůbec. Co budou muset firmy měnit a co ne. Jaké budou základní požadavky na informační systémy u malých a středních firem.

4. Implementace GDPR v praxi. Vaše otázky a odpovědi

Jaké jsou konkrétní kroky k zavedení nového nařízení ve vašem podnikání. Vaše dotazy můžete posílat i předem na email sekretariat@asociaceproporadenstvi.cz. Budou pak zodpovězeny v rámci diskuse.

 Programem vás provedou

Mgr. Václav Jung

Mgr. Václav Jung

Člen řídícího výboru Asociace pro poradenství. Václav Jung je odborníkem pro oblast rozvoje, vzdělávání, implementace a zavádění změn na úrovni podniků i jednotlivců.

JUDr. David Borovec

JUDr. David Borovec

Advokát Randl Partners. David Borovec se specializuje na pracovní právo, pracovně lékařské služby, pracovní úrazy a nemoci z povolání, přechod práv a povinností, osobní údaje a ukončování pracovních poměrů.

JUDr. Jan Diblík

JUDr. Jan Diblík

Advokát a partner Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na právo duševního a průmyslového vlastnictví, IP/IT, ochrany osobních údajů a také na obecnější otázky práva EU a veřejnoprávní regulace.

Ing. David Melichar, PhD.

Ing. David Melichar, PhD.

Zakladatel software OneSoftConnect, který zjednodušuje firemní administrativu. David Melichar je odborníkem v oblasti data governance – souladu informačních technologií a firemních procesů.

Termíny nejbližších akcí

Žádné nejbližší akce

Poptat odborný seminář GDPR pro vaši organizaci

4 + 4 =

Hlavními partnery akce jsou